Home Archiwum XXIII Zlot Turystyczny Regulamin XXIII Zlotu
Regulamin XXIII Zlotu PDF Drukuj Email

REGULAMIN "XXIII TURYSTYCZNEGO ZLOTU POLAKÓW NA LITWIE"
rejon solecznicki, gmina koleśnicka, okolice wsi Wielkie Zubiszki, nad rzeką Wersoka

I. Cele

Popularyzacja aktywnego wypoczynku.

Zacieśnienie już istniejących i nawiązanie nowych kontaktów między organizatorami, uczestnikami i kibicami Zlotu.

Rozwój turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie się z historią, tradycjami ludowymi, etnografią i walorami przyrodniczymi Wileńszczyzny.


II. Organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno, tel.: 233 36 63)


III. Miejsce, termin i czas

XXIII Zlot Turystyczny Polaków na Litwie odbędzie się 08-10 lipca 2011 r. w rejonie solecznickim, w gminie koleśnickiej, w okolicach wsi Wielkie Zubiszki, nad rzeką Wersoka. Uroczyste otwarcie zlotu 08 lipca 2011 r. o godz. 20.00.


IV. Kierownictwo Zlotu

Do osób, kierujących zlotem, należą:

Komendant Zlotu – Zbigniew Głazko

Sędzia Główny Zlotu – Andzej Łakis

Sekretarz Zlotu – Irena Łukaszewicz

Sędzia Główny Zawodów Sportowych - Czesław Sokołowicz

Sędziowie Zlotu – Sędzia Główny, w porozumieniu z Komendantem, do oddzielnych konkurencji ma prawo powołać na sędziów osoby spośród przybyłych gości i niezrzeszonych widzów.


V. Uczestnictwo w imprezie

Osoby, przybywające na Zlot, powinni mieć:

 • namioty, śpiwory i inny sprzęt turystyczny;
 • wyżywienie we własnym zakresie (na okres trwania Zlotu);
 • dowód osobisty.

Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest:

 • Rejestracja drużyny w sekretariacie Zlotu (4 panie i 4 panów);
 • Przedstawienie organizatorom listy z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia członków drużyny. Organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie osób, które uczestniczyły w konkursach i zawodach, nie posiadając zaświadczenia lekarskiego;
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców, nauczycieli, trenerów, za których ponoszą całkowitą odpowiedzialność.

Drużyny, przybywające na Zlot, powinni mieć:

 • Listę osób należących do składu drużyny z podpisami członków drużyny (po przybyciu na miejsce Zlotu członkowie drużyn i kierownik drużyny powinni złożyć swoje podpisy zaświadczające, że zapoznali się z zasadami techniki bezpieczeństwa i regulaminem zlotu);
 • Zaświadczenie lekarskie osób, uczestniczących w zawodach;
 • Jednakowe stroje lub znak wyróżniający drużynę.

Ilość drużyn jest nieograniczona.

Wydatki związane z dojazdem na Zlot i powrotem do domu ponoszą uczestnicy Zlotu.

Za rzeczy osobiste i sprzęt uczestników Zlotu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Członkowie, rezerwowi, sympatycy drużyny, nagminnie naruszający porządek Zlotu, regulamin i/lub zasady techniki bezpieczeństwa Zlotu, mogą zostać wyproszeni ze Zlotu.

Drużyna ma prawo na odjazd z miejsca Zlotu, gdy:

14.1. uporządkowała terytorium, na którym miała obozowisko;

14.2. wyniosła śmieci na przeznaczone przez Komendanta miejsce;

14.3. otrzymała pozwolenie od Komendanta na odjazd z miejsca Zlotu.

VI. Program Zlotu

Program Zlotu składa się z zawodów sportowych, konkursów.

Zawody sportowe:

Sztafeta sportowa (z jednej drużyny uczestniczą 2 panie i 2 panów, możliwe jest wystawienie 2 zespołów);

Bieg na orientację (z jednej drużyny uczestniczą 2 panie i 2 panów, możliwe jest wystawienie 2 zespołów);

Sztafeta turystyczna (z jednej drużyny uczestniczą 2 panie i 2 panów, możliwe jest wystawienie 2 zespołów).

Konkursy:

Meldunek drużyny i twórczość amatorska (ok. 10 min.), ilość osób uczestniczących od jednej drużyny nieograniczona;

Wybory “Miss” Zlotu, ilość osób od drużyny – jedna (możliwe uczestniczenie kibiców, osób do pomocy, itp.);

Konkurs wiedzy o Wileńszczyźnie, ilość osób od drużyny – 2;

Najlepsza Zagroda Turystyczna;

Najlepszy Kucharz Zlotu, ilość osób wyznaczonych przez drużynę – 2 (jedna osoba kucharz, druga – osoba do pomocy). Osoby szykujące potrawę nie mają prawa oddalić się od miejsca wyznaczonego przez Organizatorów na przygotowywanie potrawy. Osobom postronnym jest wzbronione wejście na teren wyznaczony do konkursu. Organizator Zlotu zapewnia jeden (podstawowy) produkt, jednakowy dla wszystkich drużyn. Pozostałe dodatki drużyna zapewnia we własnym zakresie.

Program Zlotu obejmuje też sprzątanie terenu, udział w wieczornych spotkaniach przy ognisku oraz w przedsięwzięciach rozrywkowych.

VII. System oceny zawodów, konkursów i podsumowanie wyników

Za udział w zawodach i konkursach drużyny otrzymują punkty.

Ilość punktów zależy od ilości uczestniczących drużyn (Jeżeli w zlocie udział bierze 10 drużyn, to zdobywca I miejsca w danym konkursie otrzymuje 10 punktów, zdobywca II miejsca – 9 punktów, zdobywca III miejsca – 8 punktów itd.).

W zawodach sportowych “Sztafeta turystyczna” i “Bieg na orientację” punkty są podwajane. (Jeżeli w zlocie udział bierze 10 drużyn, to zdobywca I miejsca otrzymuje 20 punktów, zdobywca II miejsca – 18 punktów, zdobywca III miejsca – 16 punktów itd.)

System oceny konkursów:

Zwycięzców konkursów wyłaniają sędziowie wg powyżej ustalonej punktacji (nie dotyczy konkursu wiedzy o Wileńszczyźnie, gdzie punkty zależą od ilości prawidłowych odpowiedzi).

Ocena przedstawienia się drużyny i twórczości amatorskiej:

Sędziowie oceniają część artystyczną i przedstawienie się drużyny (przygotowanie, oryginalność, pomysłowość,... i tp.);

Przed rozpoczęciem konkursu, Sędziowie po uzgodnieniu z Sędzią Głównym, mogą dodać kolejne kategorie oceny, o których nie muszą informować uczestników.

Podczas Wyborów „Miss” Zlotu Sędziowie oceniają każdą konkurencję, w której wzięła udział kandydatka.

Konkurs na najlepszą zagrodę turystyczną odbywa się w 2 etapach.

Podczas 1 etapu oceniana jest czystość i schludność zagrody (50 proc. oceny);

Podczas 2 etapu oceniane jest przygotowanie artystyczne oraz czystość i schludność zagrody (50 proc. oceny);

Ostateczną punktację sędziowie wyznaczają po zakończeniu 2 etapu.

Konkurs na Najlepszego Kucharza Zlotu oceniany jest następująco:

Najlepszego Kucharza Zlotu wyłaniają sędziowie, z których przynajmniej jeden z nich jest kucharzem;

Oceniany jest wygląd ogólny, smak oraz „turystyczność” danej potrawy;

Sędziowie mają prawo zmniejszenia przyznanej punktacji drużynie za konkurencję, jeżeli nie przestrzegała zasad opisanych w punkcie 15.2.5.;

Przed rozpoczęciem konkursu, Sędziowie po uzgodnieniu z Sędzią Głównym, mogą dodać kolejne kategorie oceny o których nie muszą informować uczestników.

Sędziowie:

Sędziowie mają prawo do narady;

Decyzje podjęte przez Sędziów są ostateczne i nie mogą być kwestionowane w stosunku do punktacji oraz przyznania miejsca drużynom.

Drużyna, która podjęła decyzję udziału w konkursie lub zawodach sportowych i w trakcie konkursu lub zawodów sportowych nagle rezygnuje z udziału, otrzymuje ostatnie miejsce oraz 5 punktów karnych.

Drużyna, której przedstawiciele nie stawią się na porannym sprzątaniu terenu, otrzymuje 2 punkty karne.

Zwycięzcą Zlotu zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.


VIII. Nagrody i wyróżnienia

Zwycięzcy Zlotu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

W klasyfikacji ogólnej każdy z członków drużyny, która zdobyła I-III miejsce, otrzymuje nagrodę rzeczową i dyplom.

Zwycięzcy poszczególnych konkursów i zawodów (I, II, III miejsce) otrzymują jedną nagrodę rzeczową i dyplom przeznaczoną dla całej drużyny.

Andrzej Łakis

Sędzia główny Zlotu

Załączniki:
 Regulamin_XXIII Zlotu_LT.doc[XXIII sąskrydžio reglamentas lietuvių kalba]55 Kb
 Saugaus_elgesio_taisykles_2011_saskrydis.doc[Technika bezpieczeństwa XXIII zlotu/ XXIII sąskrydžio saugaus elgesio taisyklės]24 Kb
 

Polecamy

Dołącz do nas !

Zlot Turystyczny na Facebook'u

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 151 gości 

Ostatni komentarz

Ambasador zlotu

Zostań ambasadorem zlotu:
 • Umieść nasz banner na własnej stronie
 • Opowiedz o tej imprezie innym
 • Prześlij link do naszej strony
 • Zbierz drużynę i przybądź na zlot