Regulamin XXI zlotu Drukuj

Regulamin "XXI Turystycznego Zlotu Polaków na Litwie"
rejon święciański, gmina maguńska, okolice wsi Borejszuny, jezioro Karockie

I. Cel imprezy

Popularyzowanie aktywnego wypoczynku. Zacieśnienie już istniejących i nawiązanie nowych kontaktów między organizatorami, uczestnikami i kibicami zlotu.
Celem nadrzędnym jest rozwój turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie z historią, tradycjami ludowymi, etnografią i walorami przyrodniczymi Wileńszczyzny.


II. Organizatorzy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno, tel.: 233 36 63) oraz Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie


III. Miejsce imprezy, termin i czas

XXI Zlot Turystyczny Polaków na Litwie odbędzie się 19-20 czerwca 2009 r. w rejonie święciańskim, gmina maguńska, okolice wsi Borejszuny nad jeziorem Karockim. Uroczyste otwarcie zlotu 19 czerwca 2009 r. o godz. 20.00.


IV. Kierownictwo zlotu

Komendant zlotu - Michał Kleczkowski
Sędzia główny zlotu - Zbigniew Głazko
Sekretarz zlotu - Irena Łukaszewicz
Sędzia główny zawodów sportowych - Czesław Sokołowicz
Sędziowie zlotu - Marek Kubiak, Władysław Borys, Aleksandr Kisielewski


V. Uczestnictwo w imprezie


Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest:
1. Zgłoszenie drużyny (4 panie i 4 panów).
2. Przedstawienie organizatorom listy z zaświadczeniem lekarskim członków drużyny.
3. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców, nauczycieli, trenerów.
4. Ilość drużyn jest nieograniczona.


VI. Program zlotu


Zawody sportowe:
1. Sztafeta sportowa (2 panie i 2 panów)
2. Bieg na orientację (2 panie i 2 panów)
3. Gry sportowe (2 panie i 2 panów)


Konkursy:
1. Meldunek drużyny (3 min.)
2. Twórczość amatorska (10 min.)
3. Wybory “Miss” zlotu
4. Konkurs wiedzy o Trylogii
5. Najlepsza zagroda turystyczna
6. Najlepszy kucharz zlotu


VII. Podsumowanie wyników

Za udział w zawodach i konkursach drużyny otrzymują punkty. Ilość punktów zależy od ilości drużyn. Jeżeli w zlocie udział bierze 10 drużyn, to zdobywca I miejsca w danym konkursie otrzymuje 10 punktów, zdobywca II miejsca – 9 punktów, zdobywca III miejsca – 8 punktów itd.
W zawodach sportowych “Sztafeta turystyczna” i “Bieg na orientację” punkty są podwajane. Jeżeli w zlocie udział bierze 10 drużyn, to zdobywca I miejsca otrzymuje 20 punktów, zdobywca II miejsca – 18 punktów, zdobywca III miejsca – 16 punktów itd.
Drużyna, która początkowo uczestniczyła w konkursach i zawodach sportowych, później natomiast rezygnuje z uczestnictwa w danym konkursie lub zawodach sportowych zajmuje w danym konkursie lub zawodach sportowych ostatnie miejsce oraz otrzymuje 5 punktów karnych.
Zwycięzcą zlotu zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.


VIII. Nagrody i wyróżnienia

Zwycięzcy zlotu otrzymują nagrody przedmiotowe  i dyplomy. W klasyfikacji ogólnej każdy z członków drużyny, która zdobyła I-III miejsce, otrzymuje nagrodę przedmiotową i dyplom. Zwycięzcy poszczególnych konkursów i zawodów (I, II, III miejsce) otrzymują na drużynę jedną nagrodę przedmiotową i dyplom.


IX. Informacje szczegółowe

Drużyna udająca się na zlot powinna mieć:
1. Spis drużyny z podpisami członków drużyny (po przybyciu na miejsce zlotu członkowie drużyn i kierownik drużyny powinni złożyć swój podpis zaświadczający, że zapoznali się z techniką bezpieczeństwa zlotu).
2. Zaświadczenie lekarskie.
3. Namioty i śpiwory.
4. Własne wyżywienie (na okres trwania zlotu).
5. Jednakowe stroje lub znak wyróżniający drużynę.
6. Wydatki związane z przybyciem na zlot i powrotem do domu ponoszą uczestnicy zlotu.
7. Za rzeczy osobiste i sprzęt uczestników zlotu organizatorzy zlotu odpowiedzialności nie ponoszą.
8. Dowód osobisty (główne obozowisko jest w pobliżu pasa przygranicznego)
 
Zbigniew Głazko
Sędzia główny zlotu